Odissey Dess Iz Velikogo Knyazhestva 26.09.2004 -29.10.2012г.

Kin Brave Iz Zamka Princessy 15.01.2010-10.07.2012г. Погиб под колесами авто

Gloriya Zadora Zlata iz Zvezdnoy Stai 17.05.2002г.-12.12.2011г.

Sharman Princess Iz Velikogo Knyazhestva

05.10.2004 - 24.04.2010 Погибла вскрыла вену.

Zhanet Iz Velikogo Knyazhestva

06.11.2002 - 2011 Онкология

Znerminal Iz Zamka Princessy

19.11.2008 - 2010 Почечная недостаточность

Ver-Volfa

19.05.1996 - 2009 Онкология